Asylsökande

RFSL

Kuratorssamtal – RFSL Rådgivningen Skåne

Det kan kännas svårt, privat och för intimt eller kränkande att prata om sin sexualitet eller könsidentitet som hbtqi-person. I en asylsituation är du ofta tvungen att prata om detta med okända myndighetspersoner.

Hör av dig till oss så kan vi prata om din situation, hur den kan bli bättre och hur du på bästa sätt kan få fram din berättelse när du ska till migrationsverket.

Skriv till: samtal@skane.rfsl.se

Gruppaktiviteter – SQI

Vi erbjuder tillsammans med SQI även gruppverksamheter där du kan träffa andra hbtqi-personer som söker asyl eller har sökt asyl och fått uppehållstillstånd. Gruppträffarna är varje söndag för alla asylsökande hbtqi-personer, mixad grupp av alla kön. Här får du träffa personer i liknande situationer.  

Varannan fredag träffas lesbiska, bisexuella och pansexuella cis-kvinnor, transkvinnor och icke-binära. Detta är en separatistisk grupp och ingen som identifierar sig som man kommer.

Våra ledare har stor erfarenhet av att jobba med asylsökande och har dessutom egen erfarenhet av migration.

Vill du komma på gruppverksamheterna ring eller SMS:a till: 0704 16 87 31. 

Newcomer – RFSL Malmö

Varje fredag 15:00-19:00, i RFSL Malmös lokaler Stora Nygatan 18, kan du fika tillsammans med andra asylsökande, nyanlända och personer med migrationserfarenhet. Här finns även en jurist som du kan få råd av angående din asylprocess.

För mer information maila: yves@malmo.rfsl.se

I samarbete med RFSL Malmö och SQI syd