HaBiTat Q

RFSL

HaBiTat Q – för dig som är homo, bi, trans, queer, intersex eller nyfiken och 13-19 år!

HaBiTat Q – for you who identify as lesbian, gay, bi, trans, queer, intersex or curious and are 13-19 years old!

Följ oss för mer information: Instagram

Follow us for more information: Instagram

Alla som arbetar på HaBiTat Q är också hbtqi+ -personer. Vi finns här för att stötta, lyssna, peppa och prata med om allt som berör.

Everyone who works at HaBiTat Q is also lgbtqi+ identified. We are here to support, listen and talk to about everything that matters.

En kortfilm om HaBiTat Q / a short film about HaBiTat Q

Tryckt material / printed material

Skriv ut vår affisch för din skola och klubb!

Print out our poster for your school and club!

Kontakt / contact

E-post/mail: habitatq@rfsl.se