Bi/pan-nätverket

Vi arbetar för att du ska kunna känna dig trygg och leva som den du är. Ibland kan öppenheten finnas för familjen, skolan men inte i andra sammanhang.

Vissa steg i livet är lättare att ta, andra steg kan kännas svårare. Det kan vara tankar om att ”komma ut”. Frågorna växlar och kan röra sig om ens könsidentitet, sexualitet, kropp, ålder eller något annat.

RFSL Rådgivningen Skåne lyfter frågor inom olika områden så du lättare ska kunna leva som den du är och känna dig trygg och respekterad i ditt livssammanhang.

Under hösten 2020 hade vi tre föreläsningar i samverkan med Malmö stadsbibliotek. den första handlade om Bisexualitet, för att få perspektiv på hur bisexualitetens tar plats i vårt samhälle och de två följande med rubrikerna Fittfakta och Kukkunskap förmedlade både funktion och lust.

I samband med World Pride 2021 i Malmö hade vi tre samtal, ett om osynligheten av bisexualitet inom hbtqi samhället, ett samtal om queera relationer under fyrtio år samt ett tredje samtal om våld i samkönade och queera relationer.

Under hösten 2021 drog vi igång ett nätverk för bisexuella, pansexuella och queera personer. Vi har våra fysiska träffar i RFSL Malmös lokaler. Vi har också en Facebookgrupp som du är välkommen till.

Kommande träffar:

Onsdag 9 februari, kl 18.00-20.00

Onsdag 16 mars, kl 18.00-20.00

Onsdag 6 april, kl 18.00-20.00

Vi ses i RFSL Malmös lokal, Stora Nygatan 18 i Malmö.