Identiteter

Sexualiteten är en mycket viktig del av livet och identiteten.

Oavsett vår sexuella läggning eller könsidentitet är tillgång till lust och tillfredsställelse något som höjer livskvaliteten och gör oss mer harmoniska.

Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, känslomässigt, socialt och biologiskt välbefinnande relaterat till sexualitet. Möjligheten till njutning, kåthet och tillfredsställelse gör att vår hälsa påverkas positivt och vi mår bättre generellt. Det blir lättare att koppla av, både kroppen och själen känns mer avslappnad och lugn när ens sexuella liv är bra för en.

SEXUELL IDENTITET

Sexualiteten finns med som en integrerad del av varje individs identitet. Den finns med i vardagen som en del av varje människas personlighet. Det kan handla om fantasier och drömmar, lust och längtan men också om vem man har eller vill ha sex med. Sexualiteten är något som finns med oss genom hela livet.

KÖNSIDENTITET

De flesta människor har en könsidentitet som man eller kvinna men många tänker inte så mycket på det. Det finns uttalade och outtalade förväntningar kopplade till  oss, utifrån kön, som vi alla känner av. Oftast är det först när man på något sätt bryter mot förväntningarna som man kanske blir medveten om kraven som finns där.

SEXUELL LÄGGNING

Med sexuell läggning menas hur vi själva definierar oss som homo, bi eller heterosexuella. Alla människor är lika mycket värda oavsett om man är hetero-, homo- eller bisexuell. Det är upp till var och en att avgöra på vilket sätt man vill beskriva sin sexuella läggning.

Homosexualitet: Förmåga att känna lust och attraktion till någon eller några av samma kön som en själv har.

Bisexualitet: Förmåga att känna lust och attraktion till någon eller några oavsett kön.

Heterosexualitet: Förmåga att känna lust och attraktion till någon eller några av annat kön än en själv har.