Identiteter

Sexualiteten är en mycket viktig del av livet och identiteten.

Oavsett vår sexuella identitet, läggning och könsidentitet är tillgång till lust och tillfredsställelse något som höjer livskvaliteten och gör oss mer harmoniska.

Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, känslomässigt, socialt och biologiskt välbefinnande relaterat till sexualitet. Möjligheten till njutning, kåthet och tillfredsställelse gör att vår hälsa påverkas positivt och vi mår bättre generellt. Det blir lättare att koppla av, både kroppen och själen känns mer avslappnad och lugn när ens sexuella liv är bra för en.

SEXUELL IDENTITET

Sexualiteten finns med som en integrerad del av varje individs identitet. Den finns med i vardagen som en del av varje människas personlighet. Det kan handla om fantasier och drömmar, lust och längtan men också om vem en har eller vill ha sex med. Sexualiteten är något som finns med oss genom hela livet.

SEXUELL LÄGGNING

Med sexuell läggning menas hur vi själva definierar oss som homo-, bi- eller heterosexuella. Alla människor är lika mycket värda oavsett om en är hetero-, homo- eller bisexuell. Det är upp till var och en att avgöra på vilket sätt en vill beskriva sin sexuella läggning. Sexuell läggning är också ett juridiskt begrepp där det bl a i diskrimineringslagen står att ingen får diskrimineras på grund av sin sexuella läggning.

Homosexualitet: Förmåga att känna lust och attraktion till någon eller några av samma kön som en själv har.

Bisexualitet: Förmåga att känna lust och attraktion till någon eller några oavsett kön.

Heterosexualitet: Förmåga att känna lust och attraktion till någon eller några av annat kön än en själv har.

KÖNSIDENTITET

Det finns uttalade och outtalade förväntningar kopplade till kön och genus som vi alla känner av. Oftast är det först när en på något sätt bryter mot förväntningarna som en kanske blir medveten om kraven som finns där. De flesta människor har en könsidentitet som man eller kvinna och många tänker inte så mycket på det. Om en följer normerna för det kön en tilldelades vid födseln och känner att det är rätt för en går det att se sig själv som cis-person. Om en INTE identifierar sig med det kön som en tilldelades vid födseln går det att se sig själv som transperson. Om en känner att en är någonstans mellan kategorierna man och kvinna eller känner att dessa kategorier är fel eller begränsande för en är det vanligt att kalla sig själv icke-binär, gender-queer, intergender eller något annat begrepp som en tycker passar ens könsidentitet.