Självkänsla

Självkänslan är grunden för dina tankar och uppfattning om dig själv. Självkänsla är en inre upplevelse av identitet och egenvärde för den du är.

Självkänslan växer sig stark genom att du blir sedd och bekräftad. Den utvecklas genom upplevelsen att du duger som du är. Självkänslan påverkas inte nämnvärt av prestationer, då handlar det mer om självförtroende.

God självkänsla fungerar som ett slags immunsystem. Den ger motståndskraft, styrka och förmåga till återhämtning. Självkänslan kan vägleda oss i vardagen. Göra mer av det vi vill göra och mår bra av och välja bort sådant som får oss att må dåligt.

UTANFÖRSKAP – GEMENSKAP

Många hbtqi-personer beskriver en avsaknad av spegling och bekräftelse. Det kan påverka självkänslan negativt. Egenvärdet kan bli lägre än för andra. Många upplever också att de saknar förebilder att känna igen sig i. Då kan hälsan påverkas negativt och vardagen upplevas som svårare.

En känsla av utanförskap och ensamhet kan infinna sig. Gemenskap och tillhörighet kan kännas långt borta. Då är det viktigt att hitta sammanhang att känna sig hemma i och bekväm med. Lösningen kan vara att träffa människor du kan identifiera dig med, relatera till och trivas med.

LYSSNA PÅ DEN DU ÄR

Nyckeln till en god självkänsla är att lära känna dig själv, lyssna på den du är. Veta att du är värd att leva ditt liv så som du själv önskar och mår bäst av. Detta kan du utveckla på egen hand eller tillsammans med andra.

SAMTAL MED KURATOR

Känner du att du behöver professionell hjälp att bygga upp din självkänsla? Vi har en samtalsmottagning med kuratorer som är specialiserade på att ta emot hbtqi-personer, vill du boka tid kan du skicka ett mail till mottagningen: samtal@skane.rfsl.se.