Våga se, våga fråga, våga berätta

Kampanjen Våga se, våga fråga, våga berätta vill synliggöra våld i samkönade/queera relationer och uppmuntra till att ge stöd och söka hjälp. Att vara utsatt för våld i nära relation påverkar ens grundläggande trygghet och värde. Det är av största vikt att söka hjälp och som närstående agera när man misstänker att någon i ens närhet far illa. 

Förekomsten av våld i samkönade/queera relationer är hög. Det är ofta svårt att söka hjälp som våldsutsatt men det kan vara ännu svårare som hbtqi-person. Man kan vara orolig över att inte bli tagen på allvar och få ett dåligt bemötande. Det kan vara svårare att söka stöd i sitt hbtqi-community för att man inte vill lämna ut sin partner. Man är lojal både mot partnern och communityt och vill inte bidra till att förstärka stereotypa uppfattningar och homo- och transfobi.  

Saga Becker, skådespelare

Oscar Zia, artist

Ronny Danielsson, regissör

Maria Rooth, ishockeyspelare

Våld i nära relation kännetecknas av att den utsatta personen har känslomässiga band och nära relation till förövaren. Det gör det svårare att lämna relationen. Våldet kan ta sig olika former och vara exempelvis psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Våldet brukar bli grövre ju längre relationen pågår. Genom att använda olika former av våld och hot, försöker förövaren kontrollera och utöva makt över den som utsätts. 

På vår SAMTALSMOTTAGNING kan du som har varit eller är utsatt för våld i nära relation få kostnadsfri rådgivningen, stöd och krisbearbetning.

Du kan även vända dig till trans-, ungdoms- och kvinnojourerna i Skåne, socialtjänsten i din kommun eller polisen för stöd och hjälp. 

Våga se, våga fråga, våga berätta