Årsmöte 2022

Om ossRFSL

Lördagen den 12 mars hade vi vårt årsmöte. Det hölls i våra lokaler på Drottninggatan 36 i Malmö och det var så trevligt att kunna träffas igen efter åren med pandemi!

Våra medlemmar är RFSLs avdelningar i Skåne och de har möjlighet att utse delegater från respektive avdelning baserat på sitt medlemsantal. Årsmötet beslutade att lägga förra årets verksamhet till handlingarna och valde styrelse, revisorer och valberedning för kommande.

Här hittar ni vår Verksamhetsberättelse 2021.

Dokument

Styrelsen för 2022

Lila Johansson, ordförande

Emma Eliasson Åström, vice ordförande

Johan Tiedemann, ledamot

Anna Almestål, ledamot

Tania Bauder, ledamot

Joseph Anthony Manuel, ledamot