Årsmöte 2023

Om ossRFSL

Lördagen den 25 mars höll vi årsmöte i våra lokaler på Drottninggatan 36 i Malmö. Ny styrelse valdes och den består nu av:

Emma Eliasson Åström, ordförande

Johan Tiedemann, vice ordförande och personalansvar

Pontus Qvarnström, kassör

Anna Almestål, ledamot

Johan Ekblad, ledamot

EmmaLi Edenbrink, ersättare

Här nedan finns handlingarna:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Årsbokslut 2022

Revisionsberättelse auktoriserad revisor

Revisionsberättelse valda revisorer

Verksamhetsplan 2023

Totalbudget 2023

Stadgar