Konsulttjänster

Konsulttjänster kan vara att vi medverkar vid möten ang specifika ärenden, att vi tillsammans med er tar fram en plan för aktiva åtgärder eller hjälper er revidera eller implementera er likabehandlingsplan utifrån ett hbtqi-perspektiv. Vi kan handleda en arbetsgrupp utifrån ett hbtqi-perspektiv eller ge stöd i verksamhetsutveckling eller förändringsprocess. Vi kan hjälpa er utforma en internutbildning i hbtqi-personers livsvillkor, ta fram ett metodmaterial eller faktagranska era texter och material ur ett normkritiskt perspektiv med särskilt fokus på hbtqi-inkludering.

Kontakt

Kontakta Žana Dončić på 076-186 91 62 eller mejla till utbildning@skane.rfsl.se för mer information.