Ordlista

Här är några smakprov på de begrepp som vi tar upp i våra utbildningar om hbtqi. Det är inte bara ordens innebörd som vi kan ge en förklaring på utan det finns utrymme för tankar, frågor och diskussion. 

Heteronormen                              

Enligt denna förväntas människor vara antingen kvinnor eller män och ingenting annat. Dessa förväntas vara varandras motsatser; feminina respektive maskulina. Människor förväntas vara heterosexuella och eftersträva monogama parförhållanden.  

Biologiskt kön                               

Den aspekt av kön där en uppdelning görs av människor utifrån yttre och inre könsorgan, kromosomer och hormoner. 

Socialt kön/genus                       

Den aspekt av kön som handlar om hur vi skapar normer kring manligt och kvinnligt beroende på historiska, sociala och kulturella sammanhang. 

Könsuttryck                                     

Hur en person uttrycker kön. Det görs t.ex. genom kläder, kroppsspråk, frisyr, smink, socialt beteende och röst.  

Könsidentitet

En persons självidentifierade kön. Den inre upplevelsen av att vara kvinna/flicka, man/pojke eller inget eller något annat kön. 

Cisperson

En person vars könsidentitet och/eller könsuttryck stämmer överens med normen för det kön personen tilldelades när den föddes – en person som inte är transperson.

Transperson

En person vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med normen för det kön personen tilldelades när den föddes. Ett samlingsbegrepp med många undergrupper.