Processutbildning

Genom vår processutbildning HBTQI-kompetens får er arbetsplats/enhet en gedigen kunskapshöjning avseende hbtqi-personers hälsoläge och livsvillkor samt verktyg att arbeta systematiskt med frågor kring likabehandling och bemötande. Därmed ges möjlighet att påverka både arbetsmiljö och bemötande på ett positivt sätt. Processutbildningen inrymmer ett planeringsmöte med chef, fyra seminarier med hela arbetsgruppen samt möjlighet till nätverksmöte med andra utbildade enheter. Utbildningen omfattar nio timmar. Verksamheten får kunskapsmaterial, informationsbroschyrer samt regnbågsflagga.

Här kan du ladda hem en pdf som beskriver processutbildningen.

Exempel på utbildade verksamheter är: alla ungdomsmottagningar i Skåne, Vuxenhabiliteringen Lund, Hylliebadet Malmö, Latinskolan Malmö, Invandrarservice, Aktivitetscenter Malmö, BUP Kristianstad, vårdcentralerna Eden och Rosengård i Malmö.

Priser

Vi är inte momspliktiga och resor inom Skåne ingår i prissättningen. HBTQI-kompetens Processutbildning i normkritik och hbtqi-personers livsvillkor:

1 grupp – 48 000 kr

2-4 grupper 46 000 kr/grupp

5-9 grupper – 44 000 kr/grupp

10 grupper eller fler – 40 000 kr/grupp

Röster om processutbildningen:

”Det var en ögonöppnande utbildning där utbildaren vägledde arbetsgruppen på ett fantastiskt varmt och kompetent sätt. Det är en viktig utbildning för vår arbetsplats för att den ska bli mer inkluderande och trygg men också för att vara goda representanter för Malmöborna. Precis som utbildningen lyfter kan det bli livsavgörande om människor inte blir sedda för den de är. Vi upprepade mantrat ‘det handlar om oss’, dvs. allas våra rättigheter, liv och hälsa.” 

Louise Berg, sektionschef Administrativa sektionen, Malmö stad.

•••

”Läsåret 18/19 så har två tredjedelar av Malmö latinskolas personal gått utbildningen HBTQompetens. Kommentarerna från personalen har varit så gott som uteslutande positiva. Här följer ett axplock: ‘Mycket klargörande och intressant, tog bort mycket förvirring och fördomar hos mig.’ ‘Jag känner mig mycket mer bildad i frågor som rör HBTQ och jag känner också att jag kan samtala med eleverna på ett mer professionellt sätt i ämnet.’

Thomas Tegler, lärare och kontaktperson för HBTQompetens på Latinskolan.

•••

”Utbildningen var utmanande, utvecklande och intressant. På Väla ökar medvetandegraden varje dag och att höra reflektioner i det dagliga arbete som tidigare inte funnits är en glädje och stolthet. Det bästa med utbildningen är förändringen vi gjorde som grupp, där inkluderande numera är ett faktum.” 

Isabell Westman, verksamhetschef Väla Hälsocenter, Helsingborg.

•••

”Genom att vi tillsammans gick denna utmärkt upplagda utbildning skapar vi stora förutsättningar att skapa en miljö där tydlighet, hjärta och engagemang ger förutsättningar att alla oavsett bakgrund och tillhörighet ska synas och utvecklas samt få ett värdigt bemötande” 

Peter Tenghamn, verksamhetschef Vårdcentral Östermalm, Kristianstad.

•••