Om våld och hbtqi

Våld i samkönade och queera relationer förkommer i samma grad som i heterosexuella relationer. Därför är det många som har egen erfarenhet av våldet, som utsatt, som utövare eller som nära vän.

Det finns en tystnad kring våld i samkönade och queera relationer. RFSL Rådgivningen Skåne har därför tagit fram ett material för att aktiva i hbtqi-organisationer ska kunna göra frågan om våld i nära relation talbar.

Våld i nära relation beskrivs ofta heteronormativt och könat som en han som utövar våld mot en hon. Därför kan det vara svårt att förstå och känna igen det våld som förekommer i samkönade och queera relationer. Våldet kan vara av olika karaktär, psykiskt, fysiskt, sexuellt eller en kombination av flera typer.

RFSL Rådgivningen Skåne erbjuder ett utbildningsmaterial särskilt för hbtqi-organisationer för arbete mot våld i samkönade och queera relationer. 

 

Kontakt

Är du intresserad eller bara vill veta mer är du välkommen att höra av dig till Žana Dončić på zana.doncic@skane.rfsl.se eller 0761-86 91 62.

 

 

Bilden är från vår kampanj ”Våga se, våga fråga, våga berätta.”