Om våld och HBTQI

Genom åren har vi haft många olika projekt där vi utbildat och arbetat med våldsfrågor på olika nivåer. Är du intresserad av att lära dig mer, kontakta oss.

Nyligen gav vi ut rapporten ”Vi utgår alltid från individen” -en kartläggning av de skånska kvinno- och ungdomsjourernas arbete med stöd och skydd till våldsutsatta hbtq-personer”. Strukturella, ekonomiska och ideologiska förutsättningar gör att hbtq-personer inte får likvärdigt stöd och skydd. Rapporten är ett resultat av ett samarbete med Lunds kvinnojour samt en workshop som genomfördes med jourerna. Vår förhoppning är att rapporten ska sätta ljuset på ett eftersatt område samt inspirera de jourer som vill kvalitetsutveckla sin verksamhet.

På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne skrev vi rapporten ”Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning” 2004. Rapporten byggde dels på enkätsvar från länspolisen, skolor, socialförvaltningar och ungdomsmottagningar i Skåne, dels på berättelser från utsatta ungdomar. Hela rapporten kan du läsa här.

Du har rätt att leva tryggt och säkert, fri från våld och kränkningar. Känner du behov av att prata med en kurator om din situation kan du höra av dig till oss:

telefonnummer: 040-611 99 50 (lämna meddelande så ringer vi upp)

e-post: samtal@rfsl.se