RFSL Kontakta oss Kontakta oss SV

Sexualitet

Sexualitet kan handla om fantasier och drömmar, lust och längtan men också om vem man har eller vill ha sex med.

Självkänsla

Självkänslan växer sig stark genom att du blir sedd och bekräftad och utvecklas genom upplevelsen att du duger som du är.

Identiteter

Oavsett vår sexuella läggning eller könsidentitet är tillgång till lust och tillfredsställelse något som höjer livskvaliteten och gör oss mer harmoniska.