Sexualitet

Sex är ett samlingsbegrepp för sexuella handlingar, tankar och drömmar som vi har med oss själva och tillsammans med andra människor.

Sexualitet kan handla om fantasier och drömmar, lust och längtan men också om vem man har eller vill ha sex med.

Sexualiteten är något som finns med oss genom hela livet. Allt sedan starten av RFSL Rådgivningen Skånes verksamhet har vi arbetat med sexualiteten i fokus. Sexualitet utifrån lust och utifrån kön. Den mänskliga sexualiteten och kåtheten är en närmast outsinlig källa till glädje, njutning och välbehag i våra liv. Den har även en hälsobefrämjande förmåga för psykiskt och fysiskt läkande.

Sexuell lust är människans härliga förmåga att fantisera om sex och ge sig hän i sexuella aktiviteter med sig själv och med andra personer. Vår sexuella lust kan se individuellt olika ut men har det gemensamt att den är en källa till upphetsning, glädje, njutning och sexuell utlevnad. Man kan säga att den sexuella lusten är ett av de sätt vi har att uttrycka oss inför oss själva och andra. Lusten påverkar hela vår upplevelse av den aktuella situationen, det vi ser, hör, smakar och känner. Vår förmåga att känna och leva ut vår sexuella lust är en viktig källa till tillfredsställelse och att hämta energi livet igenom.

Kön är ett sätt att dela in människor i ”män” och ”kvinnor” eller ”pojkar” och ”flickor”. En del människor tänker inte så mycket på detta men en del känner sig inte bekväma med uppdelningen i kvinnor och män. Man kan t ex vilja definiera sig som både och eller som ingetdera könet. Att känna sig bekväm med sin kropp och kön är en viktig del i att må bra och av att känna sig som en ”hel” människa.

FANTASIER

Genom fantasin kan vi förvandla världen till precis det vi själva vill. Även om det bara är en låtsasutflykt kan fantasin erbjuda oss att uppleva t.ex spänning, äventyr, självförtroende och njutning.

Naturligtvis påverkas även våra fantasier av våra könsroller, sociala roller och kanske även av genetiska skillnader. Den stora likheten är att våra sexuella fantasier ofta ligger på eller över gränsen för det vi själva upplever som tillåtet. Med andra ord kan man säga att det vi själva inte vågar eller vi inte tror att vi har möjlighet att göra är det som eggar vår sexuella fantasi mest.

Från barndomen och hela livet igenom har de flesta människor fantasier som tjänar olika ändamål och får olika reaktioner. En del är njutbara och upphetsande medan andra kan vara förvirrande, gåtfulla och ibland kanske rentav skrämmande.

I våra fantasier finns ofta en önskan att uppleva något förbjudet som vi uppfattar som ouppnåeligt. Det betyder däremot inte att man alltid skulle vilja leva ut fantasin i verkligheten. Ibland känns det behagligast att låta fantasin förbli just fantasi.

Alla fantasier upplevs inte som viljestyrda. En del fantasier kan dyka upp om och om igen, trots att de är oönskade, och ändå vara upphetsande. Detta kan vara förvirrande men beror just på att våra sexuella fantasier befinner sig bortom gränsen för det vi anser vara tillåtet.

Som barn lär vi oss att fantiserandet är en förutsättning för leken och är det som för leken framåt.  När vi blivit vuxna inser vi att fantasin är en viktig del av vår kreativa förmåga men tänker kanske inte på att det även gäller den sexuella fantasin. Vår sexuella fantasi ger oss möjlighet till en lekfullhet som utvecklar vår personliga sexualitet och gör att den alltid känns ny och som en outsinlig kraftkälla.

SEXUALTERAPI

Tillsammans med RFSU Malmö bedriver vi en sexualterapeutisk mottagning dit du kan söka dig om du vill ändra ditt sexuella uttryck eller har problem relaterade till din sexualitet.