Årsmöte 2024

Om ossRFSL

Lördagen den 9 mars hölls årsmöte i våra lokaler på Drottninggatan 36 i Malmö. Mötet lade verksamhetsåret 2023 till handlingarna och fattade beslut om 2024.

Delegater, valberedning, revisorer, presidium, personal och inbjudna gäster deltog i mötet och minglade med åt traditionsenliga våfflor. Innan mötet presenterade RFSLs generalsekreterare Tawar Dabaghi sig och sitt uppdrag.

Här nedan finns handlingarna:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2023

Årsbokslut 2023

Revisionsberättelse auktoriserad revisor

Revisionsberättelse valda revisorer

Verksamhetsplan 2024

Budget 2024

Proposition om Arbetsordning för valberedningen

Arbetsordning för valberedningen

Stadgar