Utbildningar

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar, utbildningspaket, föreläsningar och konsulttjänster till yrkesverksamma inom både offentlig och privat sektor. Genom åren har vi skaffat oss en bred kompetens vad gäller hbtqi-personers livsvillkor och hälsoläge.

Utbildningarna kan vara alltifrån enstaka föreläsningar på ett par timmar till en längre process. De enstaka föreläsningarna är ofta på ett visst ämne som en arbetsplats behöver kompetenshöjning i. Det som efterfrågas är allt från grundläggande kunskap om begrepp och normer till fördjupade föreläsningar och seminarier inom områden som t ex våldsutsatthet, psykisk och fysisk hälsa i gruppen hbtqi-personer, specifika bemötandefrågor, diskriminering och utsatthet. 

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt. Utbildningarna berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar. Inledningsvis går vi alltid igenom begrepp och normer och deras konsekvenser så att hela gruppen får samma grund att stå på.

Om ni på ett systematiskt sätt vill arbeta med hbtqi-personers hälsa och livsvillkor på er arbetsplats rekommenderar vi vår processutbildning HBTQI-kompetens. Den är framtagen utifrån lokala förutsättningar i Skåne och baseras på regional, nationell och internationell forskning samt erfarenheter och kunskap från våra olika verksamheter. Här kan du läsa mer om den.

2019 gav vi ut rapporten ”Vi utgår alltid från individen” -en kartläggning av de skånska kvinno- och ungdomsjourernas arbete med stöd och skydd till våldsutsatta hbtq-personer”. Strukturella, ekonomiska och ideologiska förutsättningar gör att hbtq-personer inte får likvärdigt stöd och skydd. Rapporten är ett resultat av ett samarbete med Lunds kvinnojour samt en workshop som genomfördes med jourerna. Vår förhoppning är att rapporten ska sätta ljuset på ett eftersatt område samt inspirera de jourer som vill kvalitetsutveckla sin verksamhet.

På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne skrev vi rapporten ”Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning” 2004. Rapporten byggde dels på enkätsvar från länspolisen, skolor, socialförvaltningar och ungdomsmottagningar i Skåne, dels på berättelser från utsatta ungdomar.

 

Kontakt

Är du intresserad av en utbildning för din arbetsplats är du välkommen att höra av dig till Žana Dončić på utbildning@skane.rfsl.se eller 0761-86 91 62.