Utbildningar

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar, utbildningspaket, föreläsningar och konsulttjänster till yrkesverksamma inom både offentlig och privat sektor. Genom åren har vi skaffat oss en bred kompetens vad gäller hbtqi-personers livsvillkor och hälsoläge. Utbildningarna kan vara alltifrån enstaka föreläsningar på ett par timmar till en längre process. De enstaka föreläsningarna är ofta på ett visst ämne som en arbetsplats behöver kompetenshöjning i. Det som efterfrågas är allt från grundläggande kunskap om begrepp och normer till fördjupade föreläsningar och seminarier inom områden som t ex våldsutsatthet, psykisk och fysisk hälsa i gruppen hbtqi-personer, specifika bemötandefrågor, diskriminering och utsatthet. 

Vi arbetar utifrån ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt. Utbildningarna berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar. Inledningsvis går vi alltid igenom begrepp och normer och deras konsekvenser så att hela gruppen får samma grund att stå på.

Om ni på ett systematiskt sätt vill arbeta med hbtqi-personers hälsa och livsvillkor på er arbetsplats rekommenderar vi vår processutbildning HBTQompetens. Den är framtagen utifrån lokala förutsättningar i Skåne och baseras på regional, nationell och internationell forskning samt erfarenheter och kunskap från våra olika verksamheter. Här kan du läsa mer om den.

Är du intresserad av en utbildning för din arbetsplats är du välkommen att höra av dig till Elisabet Nidsjö på elisabet.nidsjo@skane.rfsl.se eller 0760-27 34 71. Arbetar du inom Malmö stad och är intresserad av utbildning kan det finnas möjlighet att ingå i en kompetenssamverkan med oss. Hör av dig till Žana Dončić på zana.doncic@skane.rfsl.se eller 0761-86 91 62.