Kort om vår organisation

Om ossRFSL

RFSL Rådgivningen Skåne är en idéburen organisation som arbetar med hälsofrämjande insatser för hbtqi-personer i Skåne.

RFSL Rådgivningen Skåne startades 1987 och är idag en del av RFSL Kristianstad, RFSL Malmö och RFSL Helsingborg. Vi bedriver verksamhet inom många fält. Bland annat inom hiv-prevention, ungdomsverksamhet, terapeutiska och stödjande samtal, utbildning till yrkesverksamma i hbtqi frågor och vi bedriver kompetenshöjande insatser inom våldsprevention.

RFSL verkar nationellt och lokalt för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter.

Alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur en väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt ska ha lika möjligheter att leva och verka.

RFSL Rådgivningen Skåne är medlemmar i Arbetsgivaralliansen och tillämpar kollektivavtalet för Ideella och Idéburna organisationer som alliansen ingått med Unionen, Vision och akademikerförbunden.

Styrelse

Vår styrelse består av: ordförande Lila Johansson, vice ordförande Caitlyn Svorén, sekreterare Emma Eliasson Åström, kassör Myrvete Bajrami och ledamot Peter Sunesson.

Personal

I våra projekt arbetar tillsvidareanställda personer på olika tjänstegrad: Mikael Andersson, Gunnel Brander, Anna Carling, Žana Dončić, Niklas Eriksson, Izabella Klüft, Theodor Mejias Nihlén, Elisabet Nidsjö, Gabriel, Tore Runnerstam Taikon, Hanna Thomé och Safir Thorlid.

Vi har också visstidsanställd personal som arbetar på schema i HaBiTat Q, CheckPoint och med gruppaktiviteter för asylsökande.

Önskar du komma i kontakt med oss hittar du kontaktinformation här!