Kort om vår organisation

Om ossRFSL

RFSL Rådgivningen Skåne är en idéburen organisation som arbetar med hälsofrämjande insatser för hbtqi-personer i Skåne.

RFSL Rådgivningen Skåne startade 1987 och är idag en del av RFSL Kristianstad, RFSL Malmö och RFSL Helsingborg. Vi arbetar bland annat med hiv-prevention, mötesplats för unga – HaBiTat Q, terapeutiska och stödjande samtal, nätverkande med andra hbtqi-organisationer i Skåne samt utbildning och handledning till yrkesverksamma.

Alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur en väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt ska ha lika möjligheter att leva och verka.

RFSL verkar nationellt och lokalt för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter.

RFSL Rådgivningen Skåne är medlemmar i Arbetsgivaralliansen och tillämpar kollektivavtalet för Ideella och Idéburna organisationer som alliansen ingått med Unionen, Vision och akademikerförbunden.

Önskar du komma i kontakt med oss hittar du kontaktinformation här