Livsvillkor

För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar.

RFSL Rådgivningen Skåne arbetar inom olika områden för att lyfta synliggöra livsvillkoren för hbtq-personer. Vi samverkar främst med Malmö stad men även med andra organisationer och föreningar i Malmö och Skåne som har hbtqi-personer som målgrupp.

I olika folkhälsoundersökningar kan vi se att det finns en ojämlik hälsa inom olika områden där våra målgrupper är överrepresenterade i statistiken. Det handlar om ensamhet, psykisk ohälsa, riskbruk av alkohol, drogbruk, utsatthet för våld mm.

Vårt arbete för att främja hälsa innebär att vi skapar sammanhang direkt riktat till målgruppen eller föreläsningar som vänder sig till en intresserad allmänhet. Vi medverkar även vid pridearrangemang i Skåne.

Glädjande nog kan vi märka att det finns en efterfrågan på mer kunskap inom området. Vi kan bland annat erbjuda utbildningar till yrkesverksamma utifrån olika behov.