Seminarier

Vi erbjuder utbildningar till yrkesverksamma inom både offentlig och privat sektor. Utbildningarna kan vara alltifrån enstaka föreläsningar på ett par timmar till en längre process. De enstaka föreläsningarna är ofta på ett visst ämne som en arbetsplats behöver kompetenshöjning i. Det kan till exempel vara våldsutsatthet, psykisk och fysisk hälsa i gruppen hbtqi-personer, specifika bemötandefrågor, diskriminering eller annan utsatthet. Vi skräddarsyr utbildningarna efter era önskemål och behov. Inledningsvis går vi alltid igenom begrepp och normer samt deras konsekvenser så att hela gruppen får samma grund att stå på.

Vi erbjuder föreläsningar på följande teman

  • Hälsoläget i hbtqi-populationen
  • Grundläggande om normer och begrepp
  • Våld och utsatthet i hbtq-populationen
  • Transpersoners hälsa
  • Ung och hbtqi
  • Hbtqi och hedersrelaterat våld och förtryck
  • Normkritiskt arbete mot diskriminering och ohälsa
  • Inkluderande arbetsplats
  • Sex mot ersättning
  • Historiska hbtqi-personer och förebilder

Priser

Kontakta Žana Dončić på 076-186 91 62 eller mejla till utbildning@skane.rfsl.se för prisförfrågan.