Bi+ Skåne

Välkommen till Bi+ Skåne!

Nätverket är för alla som identifierar sig under paraplytermen Bi+ och för dig som funderar över om det kan vara en hemvist. Varmt välkommen till våra månatliga träffar i RFSL Malmös lokaler på Stora Nygatan 18 och till vår Facebook-sida. Tillsammans skapar vi en plats där vi delar erfarenheter och umgås. Vi lär känna varandra, ordnar aktiviteter och arbetar för en ökad synlighet av bi+ frågor i samhället.

Vad betyder paraplytermen bi+?

Det finns många olika ord för att beskriva en icke-monosexuell identitet eller erfarenhet. Vi använder bi+ som ett paraplybegrepp för människor som själva känns vid sin förmåga till emotionell eller sexuell attraktion till mer än ett kön eller till personer oavsett kön som bisexuell, biromantiker, pansexuell, omnisexuell, multisexuell, fluid, queer och andra begrepp. Syftet är att skapa en känsla av samhörighet och community som bygger på att ha en liknande erfarenhet av att bryta mot mononormen oavsett vilka begrepp vi använder.

Boka in kommande träffar!

2023

Lör 14/1 kl 11.00-13.00

Ons 15/2 kl 18.00-20.00

Lör 18/3 kl 11.00-13.00

Ons 19/4 kl 18.00-20.00

Lör 6/5 kl 11.00-13.00

Ons 14/6 kl 18.00-20.00

Lör 9/9 kl 11.00-13.00

Ons 11/10 kl 18.00-20.00

Lör 11/11 kl 11.00-13.00

Ons 13/12 kl 18.00-20.00

Vi ses i RFSL Malmös lokal, Stora Nygatan 18 i Malmö.