Arbete mot våld i hbtqi-organisationer

Om våld och hbtqiRFSL

Här presenterar vi det utbildningsmaterial vi tagit fram för ett arbete i hbtqi-organisationer mot våld i samkönade och queera organisationer.

Här en länk till det digitala materialet: 

1. Föreläsning av Žana Dončić  från RFSL Rådgivningen Skåne. Denna föreläsning är uppdelad i block med diskussionsfrågor.

2. Panelsamtal mellan Izabella Klüft från Sexualterapeutiska mottagningen i Skåne och Andreas Hansson från Kriscentrum Malmös samtalsmottagning.

3. Fyra korta filmer med berättelser hur våld i nära relation kan se ut. De fyra hbtqi-personer som berättar är Sara Becker, Ronny Danielsson, Maria Rooth och Oscar Zia.

 

För utskrift:

Diskussionsfrågor till föreläsningen